Προσδιορισμός χρήσης του Internet από το Norton

Ο Περιορισμός χρήσης δικτύου σάς επιτρέπει να ελέγχετε το εύρος ζώνης δικτύου που χρησιμοποιεί το Norton. Από προεπιλογή, ο Περιορισμός χρήσης δικτύου είναι ενεργοποιημένος και έχει οριστεί στην επιλογή Αυτόματο. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή παλαιότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Χωρίς όριο. Αν έχετε αργή σύνδεση στο Internet, μπορείτε να μειώσετε το εύρος ζώνης που χρησιμοποιεί το Norton. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις πολιτικές επικοινωνίας για όλες τις συνδέσεις δικτύου που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του Περιορισμού χρήσης δικτύου.

Προσδιορισμός χρήσης του Internet από το Norton

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Περιορισμός χρήσης δικτύου, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων. Αν η επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων είναι απενεργοποιημένη, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

 4. Στο παράθυρο ρυθμίσεων Περιορισμός χρήσης δικτύου, στη στήλη Πολιτική, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη σύνδεση δικτύου για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε μια πολιτική.

 5. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Αυτόματο Επιτρέπει στο Norton να λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις προϊόντος και ορισμών ιών με βάση την πολιτική περιορισμού χρήσης δικτύου των Windows.

   Η επιλογή Αυτόματο διατίθεται μόνο σε Windows 8 ή νεότερη έκδοση.

  • Χωρίς όριο Επιτρέπει στο Norton να χρησιμοποιεί το απαιτούμενο εύρος ζώνης για τη λήψη όλων των ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή παλαιότερη έκδοση, η προεπιλεγμένη πολιτική είναι ρυθμισμένη στην επιλογή Χωρίς όριο.

  • Οικονομικό Επιτρέπει στο Norton να αποκτά πρόσβαση στο Internet μόνο για τη λήψη σημαντικών ενημερώσεων προϊόντος και ορισμών ιών. Αν η σύνδεση στο Internet είναι περιορισμένη, η επιλογή Οικονομικό διασφαλίζει την προστασία σας από σημαντικές απειλές ασφαλείας.

  • Χωρίς κίνηση Αποκλείει το Norton από το να συνδεθεί στο Internet. Αν επιλέξετε αυτήν την πολιτική, το Norton δεν μπορεί να εκτελεί λήψη σημαντικών ενημερώσεων ορισμών ιών και προγραμμάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανούς κινδύνους και επιθέσεις ιών.

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

 7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54476820_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018