Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε πολιτικές, για να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton. Αν δεν θέλετε να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το προϊόν Norton, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Περιορισμός χρήσης δικτύου.

Αν πιστεύετε ότι το Norton κάνει υπερβολική χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Περιορισμός χρήσης δικτύου. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε πολιτικές, για να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton. Το προϊόν Norton συνδέεται στο Internet βάσει της πολιτικής που ορίζετε στο παράθυρο Περιορισμός χρήσης δικτύου. Από προεπιλογή, η λειτουργία Αναγνώριση κόστους δικτύου είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Περιορισμός χρήσης δικτύου, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54476814_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018