Διαμόρφωση της πηγής τροφοδοσίας

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή τροφοδοσίας για να εκτελέσει το προϊόν Norton τις εργασίες στο παρασκήνιο. Οι εργασίες στο παρασκήνιο είναι εργασίες ειδικά για το Norton που εκτελεί το προϊόν Norton, όταν ο υπολογιστής σας είναι αδρανής.

Οι Εργασίες στο παρασκήνιο περιλαμβάνουν τη Γρήγορη σάρωση, την Αυτόματη ενημέρωση LiveUpdate, το Norton Community Watch, το Norton Insight, την Πλήρη σάρωση συστήματος και το Βελτιστοποιητή Insight. Το προϊόν Norton καταναλώνει μεγαλύτερη ενέργεια, όταν εκτελεί τις εργασίες στο παρασκήνιο. Ως προεπιλογή, το προϊόν Norton εκτελεί αυτές τις εργασίες μόνο όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Αν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με μπαταρία, το προϊόν Norton δεν εκτελεί τις εργασίες στο παρασκήνιο. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνει τη λειτουργία του υπολογιστή με μπαταρία.

Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την πηγή τροφοδοσίας για την εκτέλεση των εργασιών στο παρασκήνιο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πηγής τροφοδοσίας για κάθε μία από τις Εργασίες στο παρασκήνιο.

Για τη διαμόρφωση της πηγής τροφοδοσίας

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

 3. Στη γραμμή Εργασίες στο παρασκήνιο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση.

 4. Στο παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο, στη στήλη Πηγή τροφοδοσίας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Διαμόρφωση για να διαμορφώσετε την πηγή τροφοδοσίας της βάσει των εργασιών στο παρασκήνιο.

 5. Στο παράθυρο Πηγή τροφοδοσίας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Εξωτερική

   Επιτρέπει στην εργασία στο παρασκήνιο να εκτελείται μόνο όταν χρησιμοποιεί ο λογαριασμός σας εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

  • Εξωτερική και μπαταρία

   Επιτρέπει στην εργασία στο παρασκήνιο να εκτελείται όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί είτε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας είτε μπαταρία.

   Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, το προϊόν Norton εκτελεί την εργασία στο παρασκήνιο, όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Δεν λαμβάνει υπόψη τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής.

 6. Πατήστε ΟΚ.

 7. Στο παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Παρακολούθηση εργασιών στο παρασκήνιο του προϊόντος Norton

Εργασίες στο παρασκήνιο

Προβολή λεπτομερειών των δραστηριοτήτων του συστήματός σας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54476738_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 08/01/2015