Ρύθμιση παραμέτρων της προστασίας χρόνου εκκίνησης

Η λειτουργία προστασίας χρόνου εκκίνησης παρέχει αυξημένο επίπεδο ασφαλείας από τη στιγμή εκκίνησης του υπολογιστή σας. Μόλις εκκινείτε τον υπολογιστή σας, το Norton εκκινεί το Auto-Protect, και όλα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης και τα πρόσθετα ξεκινούν τη λειτουργία τους. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας από τη στιγμή που εκκινείτε τον υπολογιστή σας.

Ρύθμιση παραμέτρων της προστασίας χρόνου εκκίνησης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό προστασίας από ιούς.

  3. Στην καρτέλα Αυτόματη προστασία, στη γραμμή Προστασία χρόνου εκκίνησης, κάντε κλικ σε μία από τις ρυθμίσεις. Οι επιλογές σας είναι:

    • Επιθετική

    • Κανονική

    • Απενεργοποίηση

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v54348500_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017