Προσθήκη στοιχείων στο παράθυρο Εξαιρέσεις υπογραφών

Για να εξαιρέσετε έναν κίνδυνο ασφαλείας από τις σαρώσεις, θα πρέπει να προσθέσετε το συγκεκριμένο κίνδυνο ασφαλείας στο παράθυρο Εξαιρέσεις υπογραφών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα γνωστό κίνδυνο με βάση το όνομά του και να τον προσθέσετε στη λίστα.

Όταν εξαιρείτε έναν γνωστό κίνδυνο ασφαλείας από τις σαρώσεις του Norton, το επίπεδο προστασίας του υπολογιστή σας μειώνεται. Πρέπει να εξαιρείτε στοιχεία, μόνο αν είστε βέβαιοι ότι δεν είναι μολυσμένα.

Προσθήκη υπογραφής στο παράθυρο Εξαιρέσεις υπογραφών

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό προστασίας από ιούς.

  3. Στο παράθυρο ρυθμίσεων της επιλογής Λογισμικό προστασίας από ιούς, κάντε κλικ στην καρτέλα Σαρώσεις και κίνδυνοι.

  4. Στην ενότητα Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι, στη σειρά Υπογραφές προς εξαίρεση από όλους τους εντοπισμούς, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  5. Στο παράθυρο Εξαιρέσεις υπογραφών, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.

  6. Στο παράθυρο Κίνδυνοι ασφαλείας, κάντε κλικ σε έναν κίνδυνο ασφαλείας που θέλετε να εξαιρέσετε και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

  7. Στο παράθυρο Εξαιρέσεις υπογραφών, κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v54298598_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2018