Εξαίρεση αρχείων από τις αυτόματες σαρώσεις

Από προεπιλογή, το προϊόν Norton σαρώνει όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον υπολογιστή Mac. Μπορείτε, όμως, να το ρυθμίσετε ώστε να μην σαρώνει ορισμένα αρχεία ή καταλόγους. Για να μειώσετε το χρόνο σάρωσης, μπορείτε να εξαιρέσετε από τις Αυτόματες σαρώσεις κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά.

Εξαίρεση αρχείου από τις Αυτόματες σαρώσεις

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στην κατηγορία Προστασία του Mac μου.

  3. Στη γραμμή Αυτόματες σαρώσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

  4. Στο παράθυρο Αυτόματες σαρώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Να μη σαρώνονται αυτοί οι φάκελοι.

  5. Κάντε κλικ στο σύμβολο +.

  6. Μεταβείτε στο φάκελο τον οποίο δεν θέλετε να σαρώνει αυτόματα το προϊόν Norton.

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαίρεση.

  8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54280592_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017