Ρυθμίσεις αυτόματων σαρώσεων

Η λειτουργία Αυτόματων σαρώσεων σας παρέχει ενισχυμένη ασφάλεια από τη στιγμή που εκκινείτε το Mac σας. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει καλύτερη προστασία εκτελώντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.

Οι Αυτόματες σαρώσεις προστατεύουν το Mac σας ως εξής:

 • Σαρώνουν τα αρχεία κατά τη δημιουργία, αντιγραφή ή τροποποίησή τους.

 • Σαρώνουν τους δίσκους και τα αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης κατά την πρώτη τους προσπέλαση από το Mac σας.

 • Σαρώνουν όλη την κίνηση που διακινείται μέσω του Internet στο Mac σας.

Αν στο Mac σας υπάρχουν περισσότεροι από ένας λογαριασμοί χρηστών, τότε αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλους.

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις Αυτόματων σαρώσεων στην κατηγορία Προστασία του Mac μου του παραθύρου Για προχωρημένους. Οι επιλογές Αυτόματων σαρώσεων είναι:

 • Σάρωση όλων

  Στις Αυτόματες σαρώσεις ελέγχονται όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο Mac σας.

  Η επιλογή Σάρωση όλων παρέχει καλύτερη προστασία σε σύγκριση με τους άλλους τύπους σαρώσεων. Από προεπιλογή, το στοιχείο Σάρωση όλων είναι επιλεγμένο.

 • Σάρωση μόνο αυτών των φακέλων

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τους φακέλους που θέλετε να σαρώνονται αυτόματα.

 • Να μη σαρώνονται αυτοί οι φάκελοι

  Σας δίνει τη δυνατότητα να εξαιρέσετε συγκεκριμένους φακέλους από τις Αυτόματες σαρώσεις.

 • Σάρωση αρχείων σε συμπιεσμένα αρχεία (Συνιστάται)

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σάρωση των αρχείων που περιέχονται στα συμπιεσμένα αρχεία του υπολογιστή Mac από το προϊόν Norton. Για παράδειγμα, αρχεία με προέκταση ονόματος .zip ή .rar και μέγιστο μέγεθος 1 MB.

 • Σάρωση αρχείων σε εξωτερικές μονάδες δίσκου κατά την πρόσβαση

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σάρωση των αρχείων που περιέχονται σε κάποια εξωτερική μονάδα δίσκου την οποία έχετε συνδέσει στον υπολογιστή Mac από το προϊόν Norton.

 • Επαναφορά προεπιλογών

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στο προεπιλεγμένο επίπεδο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54278070_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017