Προστασία από θέματα ευπάθειας

Η λειτουργία Προστασίας από θέματα ευπάθειας σας βοηθά να εντοπίζετε και να αποτρέπετε εισβολές από το Internet. Η Προστασία από θέματα ευπάθειας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των προγραμμάτων του Mac σας απέναντι σε κακόβουλες επιθέσεις. Επίσης, παρέχει πληροφορίες σχετικά με γνωστές επιθέσεις.

Οι ευπάθειες είναι ελαττώματα στα προγράμματα ή στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που μπορεί να δημιουργήσουν αδύνατα σημεία στη γενικότερη ασφάλεια του Mac σας. Λανθασμένες ρυθμίσεις στο Mac ή στις ρυθμίσεις ασφαλείας δημιουργούν επίσης ευπάθειες. Οι εξωτερικοί επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ευπάθειες και εκτελούν κακόβουλες πράξεις στο Mac σας. Παραδείγματα τέτοιων κακόβουλων επιθέσεων είναι η παρακολούθηση του ενεργού επιτραπέζιου υπολογιστή, η καταγραφή ακολουθίας χαρακτήρων πληκτρολόγησης και η εισβολή. Τέτοιες επιθέσεις μπορούν να επιβραδύνουν την απόδοση του Mac σας, να εμποδίσουν την εκτέλεση των προγραμμάτων ή να εκθέσουν τα προσωπικά δεδομένα σας και τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας στους εισβολείς.

Το προϊόν Norton παρέχει λύσεις με βάση τις υπογραφές των επιθέσεων, ώστε να προστατεύσετε το Mac σας από τις πιο συχνές επιθέσεις στο Internet. Οι υπογραφές επιθέσεων περιέχουν πληροφορίες με δυνατότητα εντοπισμού της προσπάθειας ενός επιτιθέμενου να εκμεταλλευτεί μια γνωστή ευπάθεια του λειτουργικού συστήματος ή των προγραμμάτων του Mac. Η λειτουργία Πρόληψη εισβολών του προϊόντος Norton βασίζεται σε μια εκτενή λίστα με υπογραφές επιθέσεων για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό ύποπτης δραστηριότητας δικτύου.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54276734_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017