Επιδιόρθωση στοιχείου σε καραντίνα

Αν εντοπιστεί κάποιο μολυσμένο αρχείο, το προϊόν Norton θα επιχειρήσει να το επιδιορθώσει. Αν το αρχείο δεν είναι δυνατό να επιδιορθωθεί, τότε τίθεται σε καραντίνα. Η Symantec ενημερώνει συχνά τους ορισμούς ιών. Επομένως, αν ληφθούν νέοι ορισμοί ιών αφού το αρχείο τεθεί σε καραντίνα, τότε μπορείτε να επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το στοιχείο που είχε τεθεί σε καραντίνα. Με τους νέους ορισμούς ιών ίσως είναι εφικτή η επιδιόρθωση του αρχείου που δεν ήταν δυνατό να επιδιορθωθεί προηγουμένως.

Επιδιόρθωση στοιχείου από την Καραντίνα

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Δραστηριότητα.

  3. Στη γραμμή Ιστορικό ασφάλειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο προβολής.

  4. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφάλειας, στην κατηγορία Προστασία του Mac μου, κάντε κλικ στην επιλογή Καραντίνα.

  5. Στη λίστα στοιχείων που έχουν τεθεί σε καραντίνα, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επιδιορθώσετε.

  6. Κάντε κλικ πρώτα στο εικονίδιο Ενέργειες, που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία και μετά στην επιλογή Επιδιόρθωση.

  7. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54276457_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 05/09/2017