Σάρωση συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου

Με το προϊόν Norton, μπορείτε να σαρώσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή φάκελο. Για παράδειγμα, αν λάβετε ένα συμπιεσμένο αρχείο σε ένα μήνυμα email και υποπτεύεστε ότι υπάρχει ιός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Σάρωση αρχείων" για να σαρώσετε αυτό το μεμονωμένο αρχείο.

Σάρωση συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Σαρώσεις.

  2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στην κατηγορία Σάρωση αρχείων.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε ένα αρχείο και μεταβείτε στη θέση του αρχείου ή του φακέλου.

  4. Επιλέξτε το φάκελο ή το αρχείο που θέλετε να σαρώσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Σάρωση.

    Μπορείτε, εξάλλου, να μεταφέρετε και να αποθέσετε το φάκελο ή το αρχείο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v54263649_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017