Σαρώσεις προϊόντος Norton

Το προϊόν Norton σάς επιτρέπει να εκτελείτε μη αυτόματες σαρώσεις για ιούς.

Η λειτουργία Αυτόματων σαρώσεων παρακολουθεί το Mac σας για ιούς ως εξής:

  • Σαρώνει όλα τα αρχεία κατά τη δημιουργία, αντιγραφή ή τροποποίησή τους.

  • Σαρώνει τους δίσκους και τα αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης.

Ωστόσο, οι Αυτόματες σαρώσεις ενδέχεται να μην εντοπίσουν τους παρακάτω ιούς:

  • Ιούς που υπήρχαν στον υπολογιστή Mac πριν εγκαταστήσετε το προϊόν Norton.

  • Ιούς στα αρχεία που έχουν εξαιρεθεί από τις Αυτόματες σαρώσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν Norton για να ελέγξετε ένα συγκεκριμένο αρχείο, φάκελο ή δίσκο στον υπολογιστή Mac.

Μπορείτε να εκτελέσετε τους παρακάτω τύπους μη αυτόματων σαρώσεων για ιούς:

Γρήγορη σάρωση

Σαρώνει τις σημαντικές τοποθεσίες του Mac σας που αποτελούν συχνά στόχο ιών και άλλων απειλών ασφαλείας.

Η Γρήγορη σάρωση διαρκεί λιγότερο χρόνο διότι δεν σαρώνει το σύνολο του Mac σας.

Πλήρης σάρωση

Σαρώνει ολόκληρο το Mac σας για όλους τους τύπους ιών και απειλών ασφαλείας.

Σάρωση αρχείων

Σαρώνει τα επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους για όλους τους τύπους ιών και απειλών ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54263211_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017