Άλλα προϊόντα

Απεγκατάσταση υπηρεσίας Norton από μια συσκευή

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε το Norton από τις διαχειριζόμενες συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του Norton, δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη απεγκατάσταση της υπηρεσίας από το λογαριασμό Norton έως ότου αναβαθμίσετε στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση.

Μετά την απεγκατάσταση της υπηρεσίας Norton από τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κλειδί προϊόντος για την εγκατάσταση της υπηρεσίας Norton σε άλλη συσκευή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σε οποιαδήποτε συσκευή μόνο για τις ημέρες συνδρομής που απομένουν για το προϊόν σας. Για παράδειγμα, απομένουν 100 ημέρες συνδρομής όταν απεγκαθιστάτε την υπηρεσία από τη συσκευή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ίδια υπηρεσία σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί προϊόντος και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για τις 100 ημέρες που απομένουν.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet, όταν επιχειρείτε να απεγκαταστήσετε μια υπηρεσία Norton χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Norton.

Αν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη στο Internet, το Norton ολοκληρώνει τη διαδικασία απεγκατάστασης, όταν η συσκευή συνδεθεί στο Internet.

Απεγκατάσταση υπηρεσίας Norton από μια συσκευή

  1. Συνδεθείτε στο Norton.

  2. Στη σελίδα Το Norton μου, στην ενότητα Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συσκευών / Έλεγχος συσκευών.

  3. Στη σελίδα Συσκευές, κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσιωπητικών (...) κάτω από τη συσκευή για την οποία θέλετε να καταργήσετε το Norton.

  4. Στο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση άδειας χρήσης.

  5. Στην οθόνη Διαχείριση συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση Norton και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

  6. Στην οθόνη επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  7. Στην οθόνη Το Norton καταργήθηκε, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v53371128
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019