Αγορά πρόσθετων εδρών προϊόντων για μη προστατευμένες συσκευές

Αν έχετε χρησιμοποιήσει όλες τις επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις για την τρέχουσα συνδρομή σας, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόσθετο κλειδί προϊόντος από το κατάστημα Norton Store. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε πρόσθετο χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας.

Δεν είναι δυνατή η αγορά πρόσθετων κλειδιών προϊόντων για το Norton Family.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v53371119_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 27/03/2018