Άλλα προϊόντα

Remove Norton ConnectSafe settings

On November 15, 2018, Norton ConnectSafe service is being retired or discontinued meaning that the free service will no longer be available. Because the service is being discontinued, current users could experience disruption(s) in their browsing experience. For more information, see https://connectsafe.norton.com/.

If you are a current Norton ConnectSafe user, we recommend that you complete the following actions before the ConnectSafe service termination. You can configure the network adapter settings and remove the Norton ConnectSafe DNS server addresses.

Depending on your operating system, follow the steps in one of the following sections:

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v53246991
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2019