Είσοδος στο λογαριασμό Norton

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ενεργοποίηση του προϊόντος σας

  • Πρόσβαση στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

  • Πρόσβαση ή δημιουργία στη Θυρίδα αποθήκευσης στο cloud

  • Διαχείριση όλων των προϊόντων Norton

  • Επανεγκατάσταση προϊόντων Norton με χρήση των κλειδιών προϊόντων που έχουν αποθηκευτεί στο λογαριασμό σας

  • Αγορά χώρου αποθήκευσης για προσθήκη περισσότερου χώρου στην ηλεκτρονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v5311238_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 07/09/2017