Άλλα προϊόντα

Θέλω να εγκαταστήσω το προϊόν Norton από τον πάροχο υπηρεσιών

Ορισμένα προϊόντα Norton που προέρχονται από έναν πάροχο υπηρεσιών μπορούν να εγκατασταθούν ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός υπολογιστές. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε επιπρόσθετες άδειες, σε περίπτωση που απαιτείται μεταβίβαση μιας άδειας από έναν υπολογιστή σε κάποιον άλλο.

Αν έχετε λάβει το προϊόν Norton από την Comcast, διαβάστε την ενότητα Λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του Norton Security Suite.

Εγκατάσταση του προϊόντος Norton

 1. Συνδεθείτε στον πάροχο υπηρεσιών και μεταβείτε στην τοποθεσία από την οποία εκτελέσατε αρχικά λήψη και εγκατάσταση του προϊόντος Norton.

 2. Εκτελέστε λήψη και εγκατάσταση του προϊόντος Norton στον νέο υπολογιστή σας.

 3. Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Άμεση ενεργοποίηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN που λάβατε από τον Πάροχο υπηρεσιών σας στο πλαίσιο Το ΡΙΝ της υπηρεσίας μου.

 6. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση. Αν διαθέτετε άδεια χρήσης, το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί.

 8. Αν οι άδειες χρήσης του προϊόντος σας χρησιμοποιούνται, μπορείτε να αγοράσετε ή να μεταβιβάσετε μια άδεια χρήσης.

  Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αγορά νέας άδειας χρήσης: Στην ενότητα «Επιλογή 1: Αγορά άλλης άδειας χρήσης», κάντε κλικ στη σύνδεση και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

  • Μεταφορά άδειας χρήσης από έναν καταχωρισμένο υπολογιστή στον νέο υπολογιστή: Στην ενότητα «Επιλογή 2: Μεταφορά άδειας χρήσης», εντοπίστε το όνομα του υπολογιστή από τον οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την άδεια χρήσης και κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v52746884_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 05/08/2015