Εγκατάσταση του Norton Utilities 15.0

ΒΗΜΑ 1

Εγκατάσταση του Norton Utilities

 1. Εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν έχετε το προϊόν σε CD, τοποθετήστε το CD στη μονάδα δίσκου του CD-ROM και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση του Norton Utilities.

  • Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη του Norton Utilities 15.0, κάντε κλικ στο κουμπί της λήψης.

   ΛΗΨΗ

   Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που λάβατε για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 3. Διαβάστε τους όρους της Άδειας χρήσης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας.

  Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση, αν δεν αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας χρήσης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 5. Αν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του φακέλου εγκατάστασης, επιλέξτε Μετάβαση και έπειτα επιλέξτε τον νέο φάκελο για την εγκατάσταση. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

  Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγκατάσταση, γίνεται εκκίνηση του Smart Update και έλεγχος για διαθέσιμες ενημερώσεις.

 8. Επιλέξτε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις προς λήψη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

ΒΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση του Norton Utilities

  Πριν ενεργοποιήσετε το Norton Utilities, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

 1. Εκκινήστε το Norton Utilities.

 2. Στο κύριο παράθυρο του Norton Utilities, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.

 3. Στο παράθυρο Ενεργοποίηση προϊόντος, πληκτρολογήστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον κωδικό ενεργοποίησής σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση τώρα.

  Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ενεργοποίησης στο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που σας στείλαμε για επιβεβαίωση ή στον Οδηγό γρήγορης έναρξης στο κουτί του CD.

  Ο κωδικός ενεργοποίησης μπορεί να αναφέρεται ως κλειδί προϊόντος ή κλειδί ενεργοποίησης στο μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα στοιχεία της παραγγελίας σας.

 4. Όταν δείτε το μήνυμα «Η ενεργοποίηση του προϊόντος σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία», κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

  Αν αγοράσατε το Norton Utilities στις ή μετά τις 22 Οκτωβρίου 2012, αυτό σημαίνει ότι αγοράσατε το Norton Utilities 16.0. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση της σωστής έκδοσης του Norton Utilities που αγοράσατε. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Norton Utilities 15.0 χρησιμοποιώντας τον κωδικό ενεργοποίησης που σας παρασχέθηκε για το Norton Utilities 16.0.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v52632949_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2012