Άλλα προϊόντα

Install Norton Utilities 15.0

STEP 1

Install Norton Utilities

 1. Do one of the following:

  • If you have the product on a CD, insert the CD into the CD-ROM drive, and then click Install Norton Utilities.

  • If you have a download version, you can download Norton Utilities 15.0.

   When the download finishes, double-click the file that you downloaded to start the installation.

 2. Click Next.

 3. Read the License Agreement, and then click I accept the agreement.

  You cannot proceed the installation without accepting the License Agreement.

 4. Click Next.

 5. If you want to change the location of the installation folder, click Browse, and then select the new folder to install. Click Next.

 6. Click Install.

 7. Click Finish.

  After you complete the installation successfully, the Smart Update starts and checks for available updates.

 8. Check all the available updates to download, and then click Next.

 9. Click Finish.

STEP 2

Activate Norton Utilities

  Before you activate Norton Utilities, make sure that you are connected to the Internet.

 1. Start Norton Utilities.

 2. In the Norton Utilities main window, click Activate Now.

 3. In the Product Activation window, type your name, email address and the activation code, and then click Activate Now.

  You can find your activation code in the confirmation email or on the back of Quick Start Guide in the CD box.

  The activation code may be referred to as Product Key or Activation Key in your confirmation email or order details.

 4. When you see the message "Your Product Activation was successful", click OK.

  If you have purchased Norton Utilities on or after 22nd of October 2012, you have purchased Norton Utilities 16.0. Make sure that you download and install the correct version of Norton Utilities that you purchased. You cannot activate Norton Utilities 15.0 using the activation code of Norton Utilities 16.0.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v52632949
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 30/09/2019