Προβολή στοιχείων στο Ιστορικό ασφαλείας

Το Ιστορικό ασφαλείας παρέχει ένα αρχείο όλων των δραστηριοτήτων που εκτελεί το Norton στον υπολογιστή σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδοποιήσεις και μηνύματα, αποτελέσματα σαρώσεων, στοιχεία σε καραντίνα ή δραστηριότητες εκκαθάρισης αρχείων. Ορισμένες εκδόσεις του Norton περιλαμβάνουν δραστηριότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τείχους προστασίας.

Αν θέλετε να μάθετε σχετικά με οποιαδήποτε ενέργεια που έκανε το Norton, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στο Ιστορικό ασφαλείας.

Προβολή στοιχείων στο Ιστορικό ασφαλείας

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό.

  2. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας που θέλετε να εμφανίσετε.

  3. Κάντε κλικ σε μια γραμμή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο στοιχείο.

  4. Κάντε διπλό κλικ σε μια σειρά ή επιλέξτε το στοιχείο Περισσότερες επιλογές, για να ανοίξετε το παράθυρο «Προηγμένες λεπτομέρειες ιστορικού ασφαλείας» ή «Λεπτομέρειες αρχείου Insight».

    Σε αυτά τα παράθυρα, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητα και να πάρετε τα μέτρα σας σχετικά με μια ενέργεια, αν απαιτείται.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5187720_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016