Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας

Μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία για καθορισμένη διάρκεια, πριν εκτελέσετε κάποια σημαντική εργασία στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία για την επιτρεπόμενη διάρκεια. Το εικονίδιο του προϊόντος Norton προβάλλει την κατάσταση ενεργοποίησης της Αθόρυβης λειτουργίας στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών. Το προϊόν Norton σάς ειδοποιεί επίσης, όταν απενεργοποιείται η Αθόρυβη λειτουργία. Μετά την απενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας, το προϊόν Norton προβάλλει επίσης ειδοποιήσεις σε περίπτωση που εντοπίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα ασφάλειας που εκτελέστηκε κατά την περίοδο λειτουργίας της Αθόρυβης λειτουργίας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία από το παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης ή από το στοιχείο Γρήγοροι έλεγχοι στο παράθυρο Ρυθμίσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία χρησιμοποιώντας το εικονίδιο του προϊόντος Norton στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας από το παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας, στη γραμμή Αθόρυβη λειτουργία, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν..

 4. Αν ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργεία, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  Στο πλαίσιο διαλόγου Ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή διάρκειας, επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία.

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας από την περιοχή ειδοποιήσεων

 1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο προϊόντος Norton και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας, και στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή διάρκειας, επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη Λειτουργία.

  • Για να απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας από την επιλογή Γρήγοροι έλεγχοι

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Γρήγοροι έλεγχοι, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Αθόρυβη λειτουργία.

  • Για να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία, επιλέξτε το στοιχείο Αθόρυβη λειτουργία, επιλέξτε τη διάρκεια ενεργοποίησης της Αθόρυβης λειτουργίας από το πλαίσιο διαλόγου Ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v47725648_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018