Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Norton Product Tamper Protection

Η λειτουργία Norton Product Tamper Protection προστατεύει τα αρχεία του προϊόντος Norton από επιθέσεις ή τροποποιήσεις από ιούς ή άλλες άγνωστες απειλές. Μπορείτε να προστατέψετε το προϊόν από τυχαία τροποποίηση ή διαγραφή, διατηρώντας την επιλογή Norton Product Tamper Protection ενεργοποιημένη.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Norton Product Tamper Protection, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Όταν η λειτουργία Norton Product Tamper Protection είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της Επαναφοράς συστήματος στον υπολογιστή σας. Για να εκτελέσετε με επιτυχία την Επαναφορά συστήματος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Norton Product Tamper Protection.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Norton Product Tamper Protection

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ασφάλεια προϊόντος, στη γραμμή Norton Product Tamper Protection, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  5. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  6. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v45039253_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2018