Προβολή των στοιχείων της συνδρομής σας

Η ενότητα στοιχείων συνδρομής εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας Premier

  • Την ημερομηνία εγγραφής στην υπηρεσία Premier

  • Το συνολικό αριθμό ημερών που απομένουν στην τρέχουσα συνδρομή σας

  • Το κλειδί προϊόντος του Norton Family

  • Το σειριακό αριθμό προϊόντος

Σχετικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v44718207_nortonfamily_help_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2017