Διασφάλιση των ρυθμίσεων του προϊόντος σας Norton με τη βοήθεια κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να προστατεύσετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος Norton από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης για τις ρυθμίσεις του προϊόντος. Η επιλογή Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης σάς επιτρέπει να προστατεύσετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος Norton με τη χρήση κωδικού πρόσβασης.

Αφού ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τις ρυθμίσεις του προϊόντος Norton, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που θέλετε να προβάλετε ή να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος.

Από προεπιλογή, η επιλογή Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προστασία ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης για να έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τις ρυθμίσεις του προϊόντος σας.

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει από 8 έως 256 χαρακτήρες.

Διασφάλιση των ρυθμίσεων του προϊόντος σας Norton με τη βοήθεια κωδικού πρόσβασης

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ασφάλεια προϊόντος, στη γραμμή Προστασία με κωδικό πρόσβασης για τις ρυθμίσεις, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Ενεργοποίηση.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

  6. Στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

  8. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v44151491_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2018