Διάγνωση τείχους προστασίας Norton

Το Τείχος προστασίας ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να αποκλείσει, βάσει των ρυθμίσεων παραμέτρων, την κίνηση δικτύου που θέλετε να επιτρέψετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα πρόσβασης στο Internet, στο Δίκτυο ή σε άλλον υπολογιστή για να εκτελέσετε εργασίες, όπως η κοινή χρήση πόρων.

Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα πρόσβασης στο δίκτυο, το Τείχος προστασίας Norton εντοπίζει ταχύτατα την αιτία του προβλήματος και παρέχει τη διάγνωσή του. Το Norton εμφανίζει το στοιχείο Οδηγό διαγνωστικών τείχους προστασίας κάθε φορά που αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης δικτύου.

Η Διάγνωση τείχους προστασίας Norton διατίθεται μόνο στα Windows 7 ή νεότερη έκδοση.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει την αναφορά διάγνωσης του προβλήματος, η οποία είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση αποκλεισμού του δικτύου. Για παράδειγμα, ο αποκλεισμός δικτύου μπορεί να οφείλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Το μη σύνηθες πρωτόκολλο που διαχειρίζεται την κίνηση είναι αποκλεισμένο

  • Το τείχος προστασίας που είναι ενεργό αυτήν τη στιγμή έχει ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει την κίνηση που θέλετε να επιτρέψετε

  • Η κίνηση έχει παραβιάσει την πολιτική διαδικασιών του τείχους προστασίας

  • Η κίνηση έχει παραβιάσει την πολιτική κίνησης του τείχους προστασίας

  • Η κίνηση προέρχεται από την περιορισμένη ζώνη δικτύων ή υπολογιστών

  • Η κίνηση αντιστοιχεί σε μια υπογραφή επίθεσης της Πρόληψης εισβολής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό διαγνωστικών τείχους προστασίας για να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα σύνδεσης δικτύου.

Για κάθε περίπτωση αποκλεισμού δικτύου, ο Οδηγός περιέχει την ανάλυση του τείχους προστασίας όσον αφορά την αιτία και τις πιθανές λύσεις, ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός.

Το Norton συνιστά τη χρήση του στοιχείο Οδηγός διαγνωστικών τείχους προστασίας για την άρση κάθε αποκλεισμού. Οι λύσεις στον Οδηγό σας επιτρέπουν να αναλύσετε το πρόβλημα και να ενεργήσετε κατάλληλα για την επίλυσή του.

Η χρήση του Οδηγού για την αντιμετώπιση του προβλήματος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Επιχειρεί να επιλύσει αυτόματα από μόνο του το πρόβλημα

  • Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τον αποκλεισμό

  • Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις λεπτομέρειες του αρχείου καταγραφής που σχετίζονται με το συμβάν αποκλεισμού δικτύου

  • Σας παρέχει επιλογή απενεργοποίησης του τείχους προστασίας ως έσχατη λύση του προβλήματος

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v38173761_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016