Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Βελτιστοποίησης σε κατάσταση αδράνειας

Το Norton προγραμματίζει αυτόματα τη βελτιστοποίηση, όταν ανιχνεύει την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής στον υπολογιστή σας. Το Norton εκτελεί αυτήν τη βελτιστοποίηση μόνο όταν ο υπολογιστής σας είναι σε αδράνεια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας για να βελτιστοποιήσετε τον τόμο εκκίνησης κατά τη διάρκεια του χρόνου αδράνειας. Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Βελτιστοποίησης σε κατάσταση αδράνειας

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στη γραμμή Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v37816505_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2018