Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Βελτιστοποίησης σε κατάσταση αδράνειας

Το Norton προγραμματίζει αυτόματα τη βελτιστοποίηση, όταν ανιχνεύει την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής στον υπολογιστή σας. Το Norton εκτελεί αυτήν τη βελτιστοποίηση μόνο όταν ο υπολογιστής σας είναι σε αδράνεια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας για να βελτιστοποιήσετε τον τόμο εκκίνησης κατά τη διάρκεια του χρόνου αδράνειας. Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της Βελτιστοποίησης σε κατάσταση αδράνειας

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στη γραμμή Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v37816505_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016