Προσαρμογή Βελτιστοποίησης σε κατάσταση αδράνειας

Η Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας σάς δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του Norton, ώστε να ανασυγκροτήσει τον τόμο εκκίνησής σας ή τον τοπικό δίσκο ο οποίος περιέχει τον τόμο εκκίνησης, όταν ο υπολογιστής σας είναι αδρανής. Το Norton προγραμματίζει αυτόματα τη βελτιστοποίηση, όταν ανιχνεύει την εγκατάσταση μιας εφαρμογής στον υπολογιστή σας και ο υπολογιστής σας είναι σε αδράνεια. Αν αρχίσετε ξανά να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, το Norton σταματά την εργασία βελτιστοποίησης και ξεκινά πάλι τη βελτιστοποίηση την επόμενη φορά που ο υπολογιστής σας θα είναι σε αδράνεια. Έτσι, η εργασία βελτιστοποίησης που εκτελείται στο παρασκήνιο δεν επηρεάζει την απόδοση του υπολογιστή σας.

Η βελτιστοποίηση αναταξινομεί τα τμήματα του αρχείου σε συνεχείς ή γειτονικές συστοιχίες του σκληρού δίσκου. Βελτιώνει την απόδοση του υπολογιστή διαβάζοντας τα αρχεία στη μνήμη πιο γρήγορα. Επίσης, η βελτιστοποίηση μεγιστοποιεί τον ελεύθερο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα δίσκο ομαδοποιώντας τα αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά και τα αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Επίσης, ενοποιεί τον ελεύθερο χώρο ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των νέων αρχείων που προστίθενται.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Βελτιστοποίηση σε κατάσταση αδράνειας στην ενότητα Ρυθμίσεις διαχείρισης στο παράθυρο Ρυθμίσεις, για να βελτιστοποιείται ο τόμος εκκίνησης κατά τη διάρκεια της κατάστασης αδράνειας. Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v37816476_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 27/02/2018