Λίστα εξαιρέσεων Πρόληψης εισβολής

Αν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή στο δίκτυό σας είναι ασφαλής, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας της συσκευής σε Πλήρης αξιοπιστία. Μπορείτε να διαμορφώσετε το επίπεδο αξιοπιστίας μιας συσκευής χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Αξιοπιστία συσκευής" στο μενού "Ρυθμίσεις συσκευής". Μπορείτε να εξαιρέσετε αυτές τις αξιόπιστες συσκευές από τη σάρωση της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής. Η εξαίρεση συσκευών πλήρους αξιοπιστίας από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής εξοικονομεί χρόνο σάρωσης και βελτιώνει την ταχύτητα δικτύου του υπολογιστή σας. Όταν εξαιρείτε μια συσκευή που έχει οριστεί ως "Πλήρης αξιοπιστία", το προϊόν Norton δεν σαρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτήν τη συσκευή. Οι συσκευές Πλήρους αξιοπιστίας που εξαιρούνται από τη σάρωση της Πρόληψης εισβολής προστίθενται στη λίστα εξαιρέσεων της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής.

Αν θεωρείτε ότι κάποια από τις συσκευές που έχουν αποκλειστεί από τη λειτουργία Πρόληψη εισβολής έχει μολυνθεί, μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση της αποθηκευμένης λίστας εξαιρέσεων. Όταν εκτελείτε εκκαθάριση της λίστας εξαιρέσεων, το προϊόν Norton καταργεί όλες τις συσκευές που έχουν αποκλειστεί από το IPS από τη λίστα εξαιρέσεων.

Μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση της λίστας αποθηκευμένων εξαιρέσεων στις ακόλουθες συνθήκες:

  • Κάποια από τις συσκευές που εξαιρέσατε από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής έχει μολυνθεί.

  • Κάποια από τις συσκευές που εξαιρέσατε από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής προσπαθεί να μολύνει τον υπολογιστή σας.

  • Το οικιακό σας δίκτυο έχει μολυνθεί.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v37652136_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018