Κατάργηση προγραμμάτων από τις Εξαιρέσεις προγράμματος

Το παράθυρο Εξαιρέσεις προγράμματος παραθέτει όλα τα προγράμματα που εξαιρούνται από τις προειδοποιήσεις απόδοσης. Αν θέλετε, μπορείτε να καταργήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα έχετε προσθέσει ήδη στο παράθυρο Εξαιρέσεις προγράμματος. Όταν καταργείτε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα εμφανίζεται στις ειδοποιήσεις απόδοσης την επόμενη φορά που θα υπερβεί το καθορισμένο ανώτατο όριο για την κατανάλωση πόρων.

Κατάργηση προγράμματος από τις Εξαιρέσεις προγράμματος

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην περιοχή Παρακολούθηση απόδοσης, στη γραμμή Εξαιρέσεις προγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  4. Στο παράθυρο Εξαιρέσεις προγράμματος, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

    Για να καταργήσετε όλα τα προγράμματα από το παράθυρο Εξαιρέσεις προγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση όλων.

  5. Στο παράθυρο Εξαιρέσεις προγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

  7. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v37043953_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016