Κατάργηση όλων των συσκευών από τη λίστα εξαιρέσεων της Πρόληψης εισβολής

Αν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή στο δίκτυό σας είναι ασφαλής, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας της συσκευής σε Πλήρης αξιοπιστία. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Εξαίρεση από σάρωση IPS για να εξαιρέσετε αυτές τις αξιόπιστες συσκευές από τη σάρωση της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής. Η εξαίρεση συσκευών Πλήρους αξιοπιστίας από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής εξοικονομεί χρόνο σάρωσης και βελτιώνει την ταχύτητα δικτύου του υπολογιστή σας. Όταν εξαιρείτε μια συσκευή που έχει οριστεί ως "Πλήρης αξιοπιστία" από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής, το προϊόν Norton δεν σαρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτήν. Οι συσκευές Πλήρους αξιοπιστίας που εξαιρούνται από τη σάρωση της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής προστίθενται στη λίστα εξαιρέσεων της λειτουργίας Πρόληψη εισβολής.

Αν θεωρείτε ότι κάποια από τις συσκευές που έχουν αποκλειστεί από τη λειτουργία Πρόληψη εισβολής έχει μολυνθεί, μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση της αποθηκευμένης λίστας εξαιρέσεων και να καταργήσετε όλες τις συσκευές.

Μπορείτε να εκτελέσετε εκκαθάριση της λίστας αποθηκευμένων εξαιρέσεων στις ακόλουθες συνθήκες:

  • Κάποια από τις συσκευές που εξαιρέσατε από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής έχει μολυνθεί.

  • Κάποια από τις συσκευές που εξαιρέσατε από τη σάρωση Πρόληψης εισβολής προσπαθεί να μολύνει τον υπολογιστή σας.

  • Το οικιακό σας δίκτυο έχει μολυνθεί.

Όταν μια συσκευή στο δίκτυό σας επιχειρεί να μολύνει τον υπολογιστή σας, το AutoBlock τερματίζει όλα τα αιτήματα πρόσβασης από τη συγκεκριμένη συσκευή.

Όταν καταργείτε όλες τις συσκευές από τη λίστα αποθηκευμένων εξαιρέσεων, η Πρόληψη εισβολής σαρώνει κάθε αίτημα από όλες τις συσκευές που αποκτούν πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Κατάργηση όλων των συσκευών από τη λίστα εξαιρέσεων της Πρόληψης εισβολής

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

  4. Στο στοιχείο Πρόληψη εισβολής, στη γραμμή Λίστα εξαιρέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  6. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v36718423_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016