Ρύθμιση παραμέτρων του Norton για βέλτιστη χρήση μπαταρίας

Όταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με μπαταρία, όλα τα ενεργά προγράμματα λογισμικού πρέπει να καταναλώνουν ελάχιστους πόρους. Μειώνοντας τη χρήση των πόρων, η μπαταρία του υπολογιστή σας χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξοικονομείται ενέργεια.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προφίλ χαμηλού ανώτατου ορίου πόρων; διασφαλίζοντας ότι όλα τα προγράμματα καταναλώνουν τους ελάχιστους δυνατούς πόρους. Όταν η χρήση πόρων από ένα πρόγραμμα ή διεργασία υπερβεί το χαμηλότερο όριο, το Norton σάς ενημερώνει με μια ειδοποίηση απόδοσης. Μπορείτε να τερματίσετε μη αυτόματα το πρόγραμμα ή τη διεργασία, ελευθερώνοντας τον πόρο.

Αν η επιλογή Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης είναι ενεργοποιημένη, το Norton αλλάζει αυτόματα το προφίλ ανώτατου ορίου σε χαμηλό, όταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με μπαταρία. Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο.

Η Symantec συνιστά να διατηρήσετε την επιλογή Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Παρακολούθηση απόδοσης, στη γραμμή Χρήση προφίλ χαμηλών πόρων σε λειτουργία μπαταρίας, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v36704308_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016