Ρύθμιση παραμέτρων του προφίλ ανώτατου ορίου πόρων

Το όριο για τους πόρους του συστήματος καθορίζει σε ποιο σημείο ειδοποιείστε από το Norton με ειδοποιήσεις απόδοσης. Όταν η κατανάλωση πόρων από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματός σας, το Norton σάς ενημερώνει με μια ειδοποίηση απόδοσης.

Ρύθμιση παραμέτρων του προφίλ ανώτατου ορίου πόρων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Παρακολούθηση απόδοσης, στην γραμμή Προφίλ ανώτατου ορίου πόρων για ειδοποίηση, επιλέξτε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36700911_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018