Ρύθμιση παραμέτρων του προφίλ ανώτατου ορίου πόρων

Το όριο για τους πόρους του συστήματος καθορίζει σε ποιο σημείο ειδοποιείστε από το Norton με ειδοποιήσεις απόδοσης. Όταν η κατανάλωση πόρων από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματός σας, το Norton σάς ενημερώνει με μια ειδοποίηση απόδοσης.

Ρύθμιση παραμέτρων του προφίλ ανώτατου ορίου πόρων

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

 3. Στην ενότητα Ειδοποίηση απόδοσης, στη γραμμή Προφίλ ανώτατου ορίου πόρων για ειδοποίηση, επιλέξτε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

  Χαμηλό

  Ορίζει ένα χαμηλό ανώτατο όριο ειδοποίησης.

  Η Symantec συνιστά τη χρήση αυτής της επιλογής όταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με μπαταρία.

  Μεσαίο

  Ορίζει ένα μεσαίο ανώτατο όριο ειδοποίησης.

  Ως προεπιλογή, το προφίλ ανώτατου ορίου είναι ρυθμισμένο ως Μεσαίο.

  Υψηλό

  Ορίζει ένα υψηλό ανώτατο όριο ειδοποίησης.

  Η Symantec συνιστά να επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση όταν ο υπολογιστής σας εκτελεί εργασίες που απαιτούν υψηλή χρήση πόρων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v36700911_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016