Ρύθμιση παραμέτρων του προφίλ ανώτατου ορίου πόρων

Το όριο για τους πόρους του συστήματος καθορίζει σε ποιο σημείο ειδοποιείστε από το Norton με ειδοποιήσεις απόδοσης. Όταν η κατανάλωση πόρων από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματός σας, το Norton σάς ενημερώνει με μια ειδοποίηση απόδοσης.

Ρύθμιση παραμέτρων του προφίλ ανώτατου ορίου πόρων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Παρακολούθηση απόδοσης, στην γραμμή Προφίλ ανώτατου ορίου πόρων για ειδοποίηση, επιλέξτε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v36700911_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018