Ρύθμιση παραμέτρων των ειδοποιήσεων απόδοσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ειδοποίηση απόδοσης στο Norton για να λαμβάνετεειδοποιήσεις απόδοσης κάθε φορά που αυξάνεται η χρήση πόρων συστήματος από κάποιο πρόγραμμα ή διεργασία.

Ρύθμιση παραμέτρων των ειδοποιήσεων απόδοσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

 3. Στην ενότητα Παρακολούθηση απόδοσης, στη γραμμή Ειδοποίηση απόδοσης, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση:

  Απενεργοποίηση

  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν θέλετε να σας στέλνει το Norton ειδοποιήσεις απόδοσης.

  Ενεργοποίηση

  Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, εάν θέλετε το Norton να σας παρέχει ειδοποιήσεις απόδοσης, όταν ένα πρόγραμμα ή μια διεργασία υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματος.

  Μόνο καταγραφή

  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε απλά να παρακολουθείται η χρήση πόρων συστήματος από το Norton για κάθε πρόγραμμα ή διεργασία που εκτελείται στον υπολογιστή σας.

  Από προεπιλογή, το στοιχείο Ειδοποίηση απόδοσης έχει οριστεί σε Μόνο καταγραφή.

  Όταν ένα πρόγραμμα ή διεργασία υπερβεί το όριο χρήσης πόρων του συστήματος, το Norton καταγράφει αυτές τις λεπτομέρειες στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας. Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με ειδοποιήσεις απόδοσης στην κατηγορία Ειδοποίηση απόδοσης, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

 4. Στην ενότητα Ειδοποίηση έντονης χρήσης για, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση CPU, μετακινήστε το διακόπτη CPU στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση μνήμης, μετακινήστε το διακόπτη Μνήμη στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη χρήση δίσκου, μετακινήστε το διακόπτη Δίσκος στη θέση Ενεργοποίηση.

  • Αν θέλετε το Norton να παρακολουθεί τη μέτρηση δεικτών χειρισμού, μετακινήστε το διακόπτη Δείκτες στη θέση Ενεργοποίηση.

   Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο είναι απενεργοποιημένο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v36700888_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018