Παράθυρο «Εντοπίστηκε απειλή»

Το παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή εμφανίζεται όταν το Norton εντοπίζει κάποιον κίνδυνο ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο για να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τον κίνδυνο και να επιλέξετε μια ενέργεια για αυτόν. Κάποιες φορές, ίσως θέλετε να αποκτήσετε και πάλι πρόσβαση στο παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή για τον ίδιο κίνδυνο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανοίξτε το παράθυρο ανά πάσα στιγμή από το Ιστορικό ασφαλείας. Το Ιστορικό ασφαλείας είναι η κεντρική τοποθεσία από όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα παράθυρα Εντοπίστηκε απειλή των κινδύνων που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Κίνδυνοι ασφαλείας που επιλύθηκαν

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τους κινδύνους ασφαλείας ή τα μολυσμένα αρχεία που εντόπισε και κατόπιν επιδιόρθωσε, έθεσε σε καραντίνα ή κατάργησε το Norton.

Κίνδυνοι ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τους κινδύνους ασφαλείας ή τα μολυσμένα αρχεία που δεν κατάφερε να επιδιορθώσει, να θέσει σε καραντίνα ή να καταργήσει το Norton.

Καραντίνα

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα στοιχεία κινδύνου ασφαλείας που έχουν απομονωθεί από τα υπόλοιπα στον υπολογιστή σας ενώ αναμένουν την παρέμβασή σας για τη λήψη κατάλληλης ενέργειας.

Οι επιλογές ενέργειας στο παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή για έναν κίνδυνο ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του κινδύνου και το επίπεδο σοβαρότητάς του. Ακολουθούν ορισμένες από τις διαθέσιμες επιλογές σε αυτό το παράθυρο:

Επαναφορά

Επαναφέρει τον κίνδυνο ασφαλείας που βρίσκεται σε καραντίνα στην αρχική του τοποθεσία στον υπολογιστή σας

Επαναφορά και εξαίρεση αυτού του αρχείου

Επαναφέρει το επιλεγμένο στοιχείο σε καραντίνα στην αρχική του τοποθεσία χωρίς να το επιδιορθώσει και εξαιρεί το στοιχείο από εντοπισμό σε μελλοντικές σαρώσεις

Κατάργηση αυτού του αρχείου

Καταργεί τον κίνδυνο ασφαλείας από τον υπολογιστή σας και τον θέτει σε καραντίνα

Εξαίρεση αυτού του προγράμματος

Εξαιρεί τον κίνδυνο ασφαλείας από μελλοντική σάρωση

Κατάργηση από το ιστορικό

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο κινδύνου ασφαλείας από το αρχείο καταγραφής του Ιστορικού ασφαλείας

Λήψη βοήθειας

Σας οδηγεί στην τοποθεσία στο web Symantec Security Response

Υποβολή στη Symantec

Αποστέλλει τον κίνδυνο ασφαλείας στη Symantec

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v36662593_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017