Παράθυρο «Λεπτομέρειες αρχείου Insight»

Το παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight παρέχει πληροφορίες για τυχόν Αρχεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Αυτή η επιλογή ανάλυσης αρχείων διατίθεται για τα αρχεία για τα οποία εκτελείτε λήψη, σάρωση ή χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο του Λεπτομέρειες αρχείου Insight με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο χρησιμοποιώντας τις διάφορες ενημερώσεις και ειδοποιήσεις, τα παράθυρα που σχετίζονται με τις σαρώσεις απόδοσης και το μενού συντόμευσης των διάφορων αρχείων που υπάρχουν στον υπολογιστή σας. Το Ιστορικό ασφαλείας παρέχει μια κεντρική θέση από την οποία προσφέρεται πρόσβαση στα παράθυρα του Λεπτομέρειες αρχείου Insight για τα διάφορα συμβάντα που σχετίζονται με Κινδύνους ασφαλείας, το Download Insight και την Απόδοση.

Το παράθυρο του Λεπτομέρειες αρχείου Insight σας επιτρέπει να προβάλλετε περισσότερα στοιχεία γεγονότων που ανήκουν σε κάποιες από τις ακόλουθες κατηγορίες, στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας :

Κίνδυνοι ασφαλείας που επιλύθηκαν

Σας επιτρέπει να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κινδύνους ασφαλείας που έχουν αντιμετωπιστεί με οργανωμένο τρόπο.

Η κατηγορία Κίνδυνοι ασφαλείας που έχουν αντιμετωπιστεί περιλαμβάνει τα μολυσμένα αρχεία που επιδιορθώνει, καταργεί ή θέτει σε καραντίνα το Norton. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τους κινδύνους μεσαίου ή υψηλού επιπέδου που τίθενται σε καραντίνα ή αποκλείονται.

Το παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight παρέχει λεπτομέρειες για το επίπεδο κινδύνου, την προέλευση και την αναφορά δραστηριοτήτων των κινδύνων ασφαλείας που έχουν αντιμετωπιστεί στο σύστημά σας.

Κίνδυνοι ασφαλείας που δεν επιλύθηκαν

Σας επιτρέπει να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κινδύνους ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί με οργανωμένο τρόπο.

Η κατηγορία Κίνδυνοι ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί περιλαμβάνει τα μολυσμένα αρχεία τα οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το Norton. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τους κινδύνους χαμηλού επιπέδου που απαιτούν την προσοχή σας για τη λήψη κατάλληλης ενέργειας.

Το παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight παρέχει λεπτομέρειες για το επίπεδο κινδύνου, την προέλευση και την αναφορά δραστηριοτήτων των κινδύνων ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο σύστημά σας.

Καραντίνα

Σας επιτρέπει να δείτε με οργανωμένο τρόπο αναλυτικές πληροφορίες για κινδύνους ασφαλείας που έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Η κατηγορία Καραντίνα περιλαμβάνει τα μολυσμένα αρχεία που έχουν απομονωθεί από τα υπόλοιπα στον υπολογιστή σας ενώ αναμένουν την παρέμβασή σας για τη λήψη κατάλληλης ενέργειας.

Το παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight παρέχει λεπτομέρειες για το επίπεδο κινδύνου, την προέλευση και την αναφορά δραστηριοτήτων των κινδύνων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε καραντίνα στο σύστημά σας.

Download Insight

Σας επιτρέπει να προβάλλετε λεπτομέρειες φήμης του αρχείου για το οποίο εκτελείτε λήψη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λεπτομέρειες για να προσδιορίσετε το επίπεδο ασφαλείας του αρχείου και να αποφασίσετε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε.

Ειδοποίηση απόδοσης

Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις λεπτομέρειες απόδοσης οποιουδήποτε Αρχείου ενδιαφέροντος διατίθεται στον υπολογιστή σας.

Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν γενικές λεπτομέρειες, τις λεπτομέρειες προέλευσης και καταγωγής, τη χρήση πόρων και τις ενέργειες που εκτέλεσε το αρχείο στο σύστημά σας.

Το παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight παρέχει διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο του Ιστορικού ασφαλείας. Αυτές οι λεπτομέρειες κατατάσσονται σε διαφορετικές καρτέλες στο παράθυρο Λεπτομέρειες αρχείου Insight.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36662584_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017