Επαναφορά αρχείων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Norton Autorun Restore

Η λειτουργία Επαναφορά αυτόματης εκτέλεσης Norton σάς δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε αρχεία με αντίγραφα ασφαλείας σε οπτικό δίσκο ή μονάδες δίσκου USB. Η λειτουργία Αυτόματη εκτέλεση μπορεί να επαναφέρει τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας σε έναν υπολογιστή στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένο το Norton.

Όταν εισάγετε έναν οπτικό δίσκο που περιέχει αρχεία με αντίγραφα ασφαλείας, η λειτουργία Autorun Restore ανοίγει αυτόματα το παράθυρο Portable Restore. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία με αντίγραφα ασφαλείας στην αρχική τους θέση ή σε προσαρμοσμένες θέσεις.

Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματης εκτέλεσης των Windows, πρέπει να εκκινήσετε μη αυτόματα τη λειτουργία Επαναφορά αυτόματης εκτέλεσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εκκίνηση στο παράθυρο Portable Restore για να ανοίξετε το Norton.

Το παράθυρο Portable Restore εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Το όνομα του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

 • Το μέγεθος των αρχείων για τα οποία δημιουργήθηκαν αντίγραφα ασφαλείας

 • Την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας των αντιγράφων ασφαλείας.

Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία που επιθυμείτε να επαναφέρετε. Μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική τους θέση. Από προεπιλογή, η λειτουργία Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση επαναφέρει τα επιλεγμένα αρχεία στη θέση C:\Restored Files\. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση όπου επιθυμείτε να επαναφέρετε τα επιλεγμένα αρχεία.

Αν τα σύνολα αντιγράφων ασφαλείας που είναι διαθέσιμα στη μονάδα δίσκου δεν εμφανίζονται στο παράθυρο Portable Restore, εκτελέστε το αρχείο ARestore.exe ως διαχειριστής.

Επαναφορά αρχείων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Norton Autorun Restore

 1. Εισάγετε έναν οπτικό δίσκο που περιλαμβάνει αρχεία με αντίγραφα ασφαλείας.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ARestore.

  Η επιλογή Αυτόματη εκτέλεση των Windows είναι απενεργοποιημένη, μεταβείτε στον οπτικό δίσκου που περιέχει τα αντίγραφα ασφαλείας σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο ARestore για να εκκινήσετε τη λειτουργία Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση.

 3. Στο παράθυρο Portable Restore, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείων για επαναφορά.

 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο αριστερό τμήμα παραθύρου, στην ενότητα Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων κατά, κάντε κλικ στην κατηγορία αρχείων από την οποία θέλετε να επαναφέρετε αρχεία.

 5. Στο δεξιό τμήμα, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να επαναφέρετε.

  Αν θέλετε να επαναφέρετε όλα τα αρχεία, στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, στην ενότητα Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων κατά, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι τύποι αρχείων και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στην κεφαλίδα κοντά στην επιλογή Στοιχείο αντιγράφου ασφαλείας.

 6. Στην ενότητα Επαναφορά σε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Αρχική θέση

   Επιλέξτε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική θέση τους.

  • Προσαρμοσμένη θέση

   Επιλέξτε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε να επαναφέρετε τα αρχεία σε νέα θέση. Από προεπιλογή, η λειτουργία Επαναφορά με αυτόματη εκτέλεση επαναφέρει τα επιλεγμένα αρχεία στη θέση C:\Restored Files\.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά επιλεγμένων.

 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την επαναφορά των αρχείων σας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v29695660_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 10/11/2017