Σάρωση σε επιλεγμένες μονάδες, φάκελους ή αρχεία

Κάποιες φορές ίσως θέλετε να σαρώσετε κάποιο συγκεκριμένο αρχείο, μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, μια μονάδα δίσκου του υπολογιστή ή κάποιους φακέλους ή αρχεία του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, όταν εργάζεστε με ένα αφαιρούμενο μέσο και υποπτεύεστε ότι υπάρχει ένας ιός, μπορείτε να σαρώσετε το συγκεκριμένο δίσκο. Επίσης, αν λάβετε ένα συμπιεσμένο αρχείο σε ένα email και υποπτεύεστε ότι υπάρχει ιός, μπορείτε να σαρώσετε αυτό το μεμονωμένο στοιχείο.

Σάρωση μεμονωμένων στοιχείων

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

 2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη σάρωση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

 4. Στο παράθυρο Σαρώσεις, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να σαρώσετε συγκεκριμένες μονάδες δίσκου, κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση δίπλα από το στοιχείο Σάρωση μονάδας, επιλέξτε τις μονάδες δίσκου που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα στην επιλογή Σάρωση.

  • Για να σαρώσετε συγκεκριμένους φακέλους, κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση δίπλα από το στοιχείο Σάρωση φακέλου, επιλέξτε του φακέλους που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση.

  • Για να σαρώσετε συγκεκριμένα αρχεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση δίπλα από το στοιχείο Σάρωση αρχείου, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε Ctrl και να επιλέξετε πολλά αρχεία για σάρωση.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για να αναστείλετε μια σάρωση:

   Παύση

   Αναστέλλει προσωρινά μια προσαρμοσμένη σάρωση.

   Κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχιση για να συνεχιστεί η σάρωση.

   Διακοπή

   Διακόπτει τη σάρωση.

 5. Στο παράθυρο Σύνοψη αποτελεσμάτων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν κανένα στοιχείο δεν απαιτεί προσοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

  • Εάν κάποιο στοιχείο απαιτεί προσοχή, ελέγξτε το στο παράθυρο Εντοπίστηκαν απειλές.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v2526250_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016