Ενέργειες όταν το Norton δεν μπορεί να επιδιορθώσει ένα αρχείο

Ένας από τους συνηθισμένους λόγους για τους οποίους το Norton δεν μπορεί να επιδιορθώσει ή να διαγράψει ένα μολυσμένο αρχείο είναι η έλλειψη των πρόσφατων ορισμών προστασίας. Εκτελέστε το LiveUpdate και στη συνέχεια, εκτελέστε σάρωση.

Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, διαβάστε τις πληροφορίες στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας - Πρόσθετες λεπτομέρειες για να προσδιορίσετε τους τύπους των αρχείων που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν. Μπορείτε να εκτελέσετε μια από τις παρακάτω ενέργειες, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου:

Μολυσμένα αρχεία

Μπορείτε να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο αρχείου του κινδύνου που εντοπίστηκε. Αυτές οι πληροφορίες σας βοηθούν να αποφασίσετε για την ενέργεια που μπορεί να γίνει, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.

Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλλετε τα μολυσμένα αρχεία με τις εξής επεκτάσεις ονομάτων αρχείων (οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να είναι μολυσμένο):

  • .exe

  • .doc

  • .dot

  • .xls

Κύρια εγγραφή εκκίνησης σκληρού δίσκου, εγγραφή εκκίνησης ή αρχεία συστήματος (όπως IO.SYS ή MSDOS.SYS) και εγγραφή εκκίνησης δίσκου ή αρχεία συστήματος

Αντικαταστήστε χρησιμοποιώντας τις μονάδες του λειτουργικού σας συστήματος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v2520506_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016