Ανίχνευση ιών, προγραμμάτων spyware και άλλων κινδύνων

Οι ιοί και οι άλλες απειλές ασφαλείας μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια μιας μη αυτόματης ή μιας προσαρμοσμένης σάρωσης. Το Auto-Protect εντοπίζει αυτές τις απειλές όταν εκτελείτε μια λειτουργία με ένα μολυσμένο αρχείο. Οι απειλές μπορούν επίσης να εμφανιστούν όταν αποστέλλετε ένα μήνυμα email ή κατά τη διάρκεια μιας μη αυτόματης ή προσαρμοσμένης σάρωσης.

Οι κίνδυνοι ασφαλείας, όπως προγράμματα spyware και adware, μπορούν επίσης να εντοπιστούν κατά την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

Τα αρχεία που ενδεχομένως μολύνουν το σύστημά σας όταν ο υπολογιστής σας εκκινείται, σαρώνονται πρώτα.

Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αρχεία που σχετίζονται με τις διεργασίες που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στη μνήμη

  • Αρχεία με καταχωρήσεις φακέλων εκκίνησης

  • Αρχεία με καταχωρήσεις αρχείων INI εκκίνησης συστήματος

  • Αρχεία με καταχωρήσεις αρχείων δέσμης εκκίνησης συστήματος

  • Αρχεία που αναφέρονται από τα κλειδιά μητρώου εκκίνησης συστήματος

Αν εντοπιστεί ένα μολυσμένο αρχείο κατά τη διάρκεια της μη αυτόματης σάρωσης αυτού του τμήματος, επιδιορθώνεται ή καταργείται. Επίσης, καταργούνται τυχόν μη απαραίτητες αναφορές από τον υπολογιστή σας. Πριν επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε, να θέσετε σε καραντίνα ή να διαγράψετε τυχόν μολυσμένα αρχεία που εκτελούνται στη μνήμη από μια εφαρμογή, το Norton επιχειρεί να τερματίσει την εφαρμογή αυτή. Ειδοποιήστε να κλείσετε όλα τα μη απαραίτητα προγράμματα πριν τερματιστεί η εφαρμογή.

Στο Ιστορικό ασφάλειας, μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με ιούς και άλλες απειλές ασφάλειας που έχουν εντοπιστεί.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v2488430_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017