Ανίχνευση ιών, προγραμμάτων spyware και άλλων κινδύνων

Οι ιοί και οι άλλες απειλές ασφαλείας μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια μιας μη αυτόματης ή μιας προσαρμοσμένης σάρωσης. Το Auto-Protect εντοπίζει αυτές τις απειλές όταν εκτελείτε μια λειτουργία με ένα μολυσμένο αρχείο. Οι απειλές μπορούν επίσης να εμφανιστούν όταν αποστέλλετε ένα μήνυμα email ή κατά τη διάρκεια μιας μη αυτόματης ή προσαρμοσμένης σάρωσης.

Οι κίνδυνοι ασφαλείας, όπως προγράμματα spyware και adware, μπορούν επίσης να εντοπιστούν κατά την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

Τα αρχεία που ενδεχομένως μολύνουν το σύστημά σας όταν ο υπολογιστής σας εκκινείται, σαρώνονται πρώτα.

Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αρχεία που σχετίζονται με τις διεργασίες που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στη μνήμη

  • Αρχεία με καταχωρήσεις φακέλων εκκίνησης

  • Αρχεία με καταχωρήσεις αρχείων INI εκκίνησης συστήματος

  • Αρχεία με καταχωρήσεις αρχείων δέσμης εκκίνησης συστήματος

  • Αρχεία που αναφέρονται από τα κλειδιά μητρώου εκκίνησης συστήματος

Αν εντοπιστεί ένα μολυσμένο αρχείο κατά τη διάρκεια της μη αυτόματης σάρωσης αυτού του τμήματος, επιδιορθώνεται ή καταργείται. Επίσης, καταργούνται τυχόν μη απαραίτητες αναφορές από τον υπολογιστή σας. Πριν επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε, να θέσετε σε καραντίνα ή να διαγράψετε τυχόν μολυσμένα αρχεία που εκτελούνται στη μνήμη από μια εφαρμογή, το Norton επιχειρεί να τερματίσει την εφαρμογή αυτή. Ειδοποιήστε να κλείσετε όλα τα μη απαραίτητα προγράμματα πριν τερματιστεί η εφαρμογή.

Στο Ιστορικό ασφάλειας, μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με ιούς και άλλες απειλές ασφάλειας που έχουν εντοπιστεί.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v2488430_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017