Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση επιλογών Σιωπηλής λειτουργίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές της Σιωπηλής λειτουργίας, όπως Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0 και Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη στο παράθυρο Ρυθμίσεις. Ως προεπιλογή, το στοιχείο "Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0" είναι ενεργοποιημένο. Αν εκτελέσατε μια εργασία για την επιλογή Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0 που ενεργοποιήσατε, το προϊόν Norton εντοπίζει την εργασία και ενεργοποιεί αυτόματα την Αθόρυβη λειτουργία. Για παράδειγμα, ενεργοποιείτε την επιλογή Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0 και εκκινείτε την εγγραφή ενός δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν Norton εντοπίζει την περίοδο λειτουργίας εγγραφής δίσκου και ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία.

Το προϊόν Norton ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία αμέσως μόλις εκκινήσετε την εγγραφή ενός CD ή DVD. Η Σιωπηλή λειτουργία απενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του τηλεοπτικού προγράμματος ή του δίσκου. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Σιωπηλή λειτουργία κατά τη διάρκεια των περιόδων λειτουργίας χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο παράθυρο Ρυθμίσεις.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της λειτουργίας Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας, στη γραμμή Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v24647744_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018