Αθόρυβη λειτουργία

Το προϊόν Norton ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία, όταν εκτελείτε εργασίες που απαιτούν υψηλότερη χρήση των πόρων του συστήματος. Όταν η Σιωπηλή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton αποκλείει τις δραστηριότητες παρασκηνίου και επιτρέπει στην εργασία να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται περισσότερους πόρους για καλύτερη απόδοση.

Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε το προϊόν Norton, ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία, όταν εκτελείτε τις ακόλουθες εργασίες:

  • Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0

  • Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη

Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί τις διάφορες επιλογές:

Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0

Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για την εγγραφή ενός CD ή DVD, το προϊόν Norton ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία αν η επιλογή Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0 είναι ενεργοποιημένη. Ως προεπιλογή, το στοιχείο Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0 είναι ενεργοποιημένο. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Σιωπηλή λειτουργία, το προϊόν Norton αναστέλλει τις δραστηριότητες παρασκηνίου για να βελτιώσει την απόδοση της περιόδου λειτουργίας εγγραφής δίσκου. Ωστόσο, το προϊόν Norton συνεχίζει να εμφανίζει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας.

Το προϊόν Norton υποστηρίζει τις ακόλουθες εφαρμογές εγγραφής δίσκου για την ενεργοποίηση της Σιωπηλής λειτουργίας:

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (έκδοση 13.0.125 και νεότερη)

Το προϊόν Norton ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία αμέσως μόλις εκκινήσετε την εγγραφή ενός CD ή DVD με χρήση μιας εφαρμογής. Το προϊόν Norton απενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία, όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας εγγραφής δίσκου. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Σιωπηλή λειτουργία κατά τη διάρκεια της εγγραφής μέσω της επιλογής Εγγραφή δίσκου IMAPI 2.0 στο παράθυρο Ρυθμίσεις.

Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη

To προϊόν Norton ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία, όταν ανιχνεύει μια περίοδο λειτουργίας εγγραφής δίσκου. Επιπλέον, στη λίστα , μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο τα προγράμματα για τα οποία θέλετε το προϊόν Norton να ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία. Όταν το προϊόν Norton εντοπίσει ότι εκτελείται ένα πρόγραμμα που προσθέσατε στη λίστα, ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία. Όταν η Σιωπηλή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton αναστέλλει τις δραστηριότητες παρασκηνίου, αλλά δεν διακόπτει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα εκτελούμενο πρόγραμμα στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v24647741_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017