Παράθυρο «Σύνοψη αποτελεσμάτων»

Το Norton εμφανίζει το παράθυρο Σύνοψη αποτελεσμάτων, όταν εκτελείτε μια σάρωση με μη αυτόματο τρόπο. Στο τέλος μιας σάρωσης, το παράθυρο Σύνοψη αποτελεσμάτων παρέχει τη σύνοψη των αποτελεσμάτων σάρωσης.

Αν η πιο πρόσφατη σάρωση ήταν Γρήγορη σάρωση, αυτό το παράθυρο εμφανίζει τα αποτελέσματα μιας γρήγορης σάρωσης των περιοχών του υπολογιστή. Αυτές οι περιοχές αποτελούν συχνά στόχο ιών, προγραμμάτων spyware και λοιπών κινδύνων.

Αν η πιο πρόσφατη σάρωση ήταν Πλήρης σάρωση συστήματος, αυτό το παράθυρο εμφανίζει τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης σάρωσης ολόκληρου του υπολογιστή.

Το παράθυρο Σύνοψη αποτελεσμάτων εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Σύνολο στοιχείων που σαρώθηκαν

  • Σύνολο εντοπισμένων κινδύνων ασφαλείας

  • Σύνολο κινδύνων ασφάλειας που αντιμετωπίστηκαν

  • Σύνολο στοιχείων που απαιτούν την προσοχή σας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v24647380_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017