Ρύθμιση παραμέτρων της επιλογής Ειδοποιήσεις Download Insight

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ειδοποιήσεις Download Insight για να επιλέξετε πότε θέλετε να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις από το Download Insight.

Από προεπιλογή, η επιλογή Ειδοποιήσεις Download Insight είναι ρυθμισμένη στην κατάσταση Ενεργοποίηση. Ανάλογα με τον τύπο της πύλης που χρησιμοποιείτε για τη λήψη του αρχείου, το προϊόν Norton εκτελεί μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Σας ειδοποιεί κάθε φορά που εκτελείτε λήψη ενός εκτελέσιμου αρχείου.

 • Σας ειδοποιεί μόνο κατά τη λήψη ενός αρχείου που είναι μολυσμένο με ένα τοπικό αναγνωριστικό ιού. Αν το αρχείο που λάβατε είναι μολυσμένο με ταυτοποίηση ιού cloud, το προϊόν Norton καταργεί το αρχείο από τον υπολογιστή σας και σας ειδοποιεί εμφανίζοντας τα στοιχεία της απειλής.

Όταν η επιλογή Ειδοποιήσεις Download Insight ορίζεται στην κατάσταση Κίνδυνοι μόνο, το Download Insight σας ειδοποιεί όταν εκτελείτε λήψη ενός μολυσμένου ή ύποπτου εκτελέσιμου αρχείου.

Ρυθμίζοντας την επιλογή Ειδοποιήσεις Download Insight στην κατάσταση Κίνδυνοι μόνο, δεν απενεργοποιείται η ανάλυση όλων των άλλων εκτελέσιμων αρχείων για τα οποία εκτελείτε λήψη. Ανεξάρτητα από το αν λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα αρχεία ή όχι, το Ιστορικό ασφαλείας διατηρεί μια εγγραφή όλων των δραστηριοτήτων του Download Insight. Μπορείτε να εξετάσετε τη σύνοψη των ειδοποιήσεων και ενημερώσεων του Download Insight στο Ιστορικό ασφαλείας.

Ρύθμιση παραμέτρων της επιλογής Ειδοποιήσεις Download Insight

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας ή Δίκτυο.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία εισβ.και προγρ. περιήγ.

 4. Στην περιοχή Download Intelligence, στη γραμμή Ειδοποιήσεις Download Insight, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις του Download Insight μόνο για τα μολυσμένα ή τα ύποπτα εκτελέσιμα αρχεία των οποίων εκτελείτε λήψη, μετακινήστε το διακόπτη Ειδοποιήσεις Download Insight στη θέση Μόνο κίνδυνοι.

  • Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις του Download Insight για όλα τα αρχεία των οποίων εκτελείτε λήψη, μετακινήστε το διακόπτη Ειδοποιήσεις Download Insight στη θέση Ενεργοποίηση.

 5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920957_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2018