Κατάργηση προγραμμάτων από τα Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη

Μπορείτε να καταργήσετε ένα πρόγραμμα από τη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Μετά την κατάργηση του προγράμματος, το προϊόν Norton δεν θα ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία την επόμενη φορά που θα εντοπίσει ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ένα εκτελούμενο πρόγραμμα από τη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Ωστόσο, η Σιωπηλή λειτουργία απενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης όλων των προγραμμάτων στη λίστα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Σιωπηλή λειτουργία καταργώντας ένα πρόγραμμα από τη λίστα ενώ εκτελείται.

Κατάργηση προγράμματος

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις Αθόρυβης λειτουργίας, στη γραμμή Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  4. Στο παράθυρο Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  6. Στο παράθυρο , κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v23920788_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017