Κατάργηση προγραμμάτων από τα Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη

Μπορείτε να καταργήσετε ένα πρόγραμμα από τη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Μετά την κατάργηση του προγράμματος, το προϊόν Norton δεν θα ενεργοποιεί την Αθόρυβη λειτουργία την επόμενη φορά που θα εντοπίσει πρόγραμμα που εκτελείται.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ένα εκτελούμενο πρόγραμμα από τη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Ωστόσο, η Σιωπηλή λειτουργία απενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης όλων των προγραμμάτων στη λίστα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Σιωπηλή λειτουργία καταργώντας ένα πρόγραμμα από τη λίστα ενώ εκτελείται.

Κατάργηση προγράμματος

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις Αθόρυβης λειτουργίας, στη γραμμή Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  4. Στο παράθυρο Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  6. Στο παράθυρο , κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920788_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018