Προσθήκη προγραμμάτων στα Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη

Στη λίστα "Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας", μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο τα προγράμματα για τα οποία θέλετε το προϊόν Norton να ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία. Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα που προσθέσατε στη λίστα, το προϊόν Norton το εντοπίζει και ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα εκτελούμενο πρόγραμμα στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Ωστόσο, όταν προσθέτετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται, το προϊόν Norton δεν εντοπίζει την τρέχουσα εκτέλεση του προγράμματος ώστε να ενεργοποιήσει τη Σιωπηλή λειτουργία. Το προϊόν Norton θα ενεργοποιήσει τη Σιωπηλή λειτουργία την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας μπορείτε να προσθέσετε μόνο προγράμματα που έχουν επέκταση αρχείου .exe.

Προσθήκη προγράμματος

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις Αθόρυβης λειτουργίας, στη γραμμή Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  4. Στο παράθυρο Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη προγράμματος, μεταβείτε στη θέση όπου βρίσκεται το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας.

  6. Επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  7. Στο παράθυρο Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v23920785_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018