Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη

Το προϊόν Norton ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία, όταν εντοπίζει μια περίοδο λειτουργίας εγγραφής δίσκου. Επιπλέον, στη λίστα "", μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο τα προγράμματα για τα οποία θέλετε το προϊόν Norton να ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία. Όταν το προϊόν Norton εντοπίσει ότι εκτελείται ένα πρόγραμμα που προσθέσατε στη λίστα, ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία. Όταν η Σιωπηλή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton αναστέλλει τις δραστηριότητες παρασκηνίου, αλλά δεν διακόπτει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Ωστόσο, όταν προσθέτετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται, το προϊόν Norton δεν εντοπίζει την τρέχουσα εκτέλεση του προγράμματος ώστε να ενεργοποιήσει τη Σιωπηλή λειτουργία. Το προϊόν Norton θα ενεργοποιήσει τη Σιωπηλή λειτουργία την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται από τη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Ωστόσο, η Σιωπηλή λειτουργία απενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης όλων των προγραμμάτων στη λίστα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Σιωπηλή λειτουργία καταργώντας ένα πρόγραμμα από τη λίστα ενώ εκτελείται.

Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων που προσθέτετε στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας ή να τις καταργήσετε από τη λίστα στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920782_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017