Προγράμματα καθορισμένα από το χρήστη

Το προϊόν Norton ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία, όταν εντοπίζει μια περίοδο λειτουργίας εγγραφής δίσκου. Επιπλέον, στη λίστα "", μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο τα προγράμματα για τα οποία θέλετε το προϊόν Norton να ενεργοποιεί τη Σιωπηλή λειτουργία. Όταν το προϊόν Norton εντοπίσει ότι εκτελείται ένα πρόγραμμα που προσθέσατε στη λίστα, ενεργοποιεί αυτόματα τη Σιωπηλή λειτουργία. Όταν η Σιωπηλή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton αναστέλλει τις δραστηριότητες παρασκηνίου, αλλά δεν διακόπτει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Ωστόσο, όταν προσθέτετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται, το προϊόν Norton δεν εντοπίζει την τρέχουσα εκτέλεση του προγράμματος ώστε να ενεργοποιήσει τη Σιωπηλή λειτουργία. Το προϊόν Norton θα ενεργοποιήσει τη Σιωπηλή λειτουργία την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται από τη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας. Ωστόσο, η Σιωπηλή λειτουργία απενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης όλων των προγραμμάτων στη λίστα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Σιωπηλή λειτουργία καταργώντας ένα πρόγραμμα από τη λίστα ενώ εκτελείται.

Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων που προσθέτετε στη λίστα Προγράμματα σιωπηλής λειτουργίας ή να τις καταργήσετε από τη λίστα στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v23920782_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017