Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της επιλογής Εντοπισμός σε πλήρη οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εντοπισμός σε Πλήρη οθόνη στο παράθυρο Ρυθμίσεις, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματα την Αθόρυβη λειτουργία, όταν το προϊόν Norton εντοπίζει εφαρμογή πλήρους οθόνης. Από προεπιλογή, παραμένει ενεργοποιημένη η επιλογή Εντοπισμός σε πλήρη οθόνη μετά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Εντοπισμού σε πλήρη οθόνη

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας, στη γραμμή Εντοπισμός πλήρους οθόνης, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν..

  4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920778_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018