Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της επιλογής Εντοπισμός σε πλήρη οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εντοπισμός σε Πλήρη οθόνη στο παράθυρο Ρυθμίσεις, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματα την Αθόρυβη λειτουργία, όταν το προϊόν Norton εντοπίζει εφαρμογή πλήρους οθόνης. Από προεπιλογή, παραμένει ενεργοποιημένη η επιλογή Εντοπισμός σε πλήρη οθόνη μετά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Εντοπισμού σε πλήρη οθόνη

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας, στη γραμμή Εντοπισμός πλήρους οθόνης, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Ενερ. ή Απεν..

  4. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v23920778_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017