Αθόρυβη λειτουργία που ενεργοποιείται αυτόματα

Όταν παρακολουθείτε μια ταινία, παίζετε παιχνίδια ή κάνετε μια παρουσίαση, εκτελείτε την εκάστοτε εφαρμογή σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Το προϊόν Norton εντοπίζει την εφαρμογή που εκτελείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης και ενεργοποιεί αυτόματα την Αθόρυβη λειτουργία. Όταν η Αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton δεν επιτρέπει τις περισσότερες ειδοποιήσεις και αναστέλλει τις δραστηριότητες παρασκηνίου. Εκτελούνται μόνο οι δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του υπολογιστή σας από ιούς και άλλες απειλές ασφαλείας. Οι ελάχιστες δραστηριότητες παρασκηνίου εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση του υπολογιστή. Ο δραστηριότητες που έχουν ανασταλεί εκτελούνται αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της εφαρμογής σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Το προϊόν Norton αναγνωρίζει μια ενεργή εφαρμογή πλήρους οθόνης και ενεργοποιεί την Αθόρυβη λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αθόρυβη λειτουργία, το προϊόν Norton αποκλείει τις ειδοποιήσεις και αναστέλλει τις δραστηριότητες παρασκηνίου, ούτως ώστε να παρέχει αδιάλειπτες περιόδους λειτουργίας για τις επιλογές της Αθόρυβης λειτουργίας, όπως ο Εντοπισμός σε πλήρη οθόνη.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v23920774_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017