Αθόρυβη λειτουργία που ενεργοποιείτε με μη αυτόματο τρόπο

Το προϊόν Norton σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία με μη αυτόματο τρόπο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν η Αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το προϊόν Norton δεν επιτρέπει καμία ειδοποίηση και αναστέλλει τις δραστηριότητες παρασκηνίου για το χρονικό διάστημα που καθορίζετε. Μπορείτε να επαληθεύσετε την κατάσταση ενεργοποίησης της Αθόρυβης λειτουργίας στην περιοχή ειδοποιήσεων στο δεξιό μέρος της γραμμής εργαλείων. To εικονίδιο του προϊόντος Norton στην περιοχή ειδοποιήσεων αλλάζει από κίτρινο στον εξωτερικό κύκλο σε γκρι, για να εμφανίσει την κατάσταση ενεργοποίησης της Αθόρυβης λειτουργίας. Η ενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας με μη αυτόματο τρόπο πριν από την εκτέλεση των εργασιών σας αποτρέπει ειδοποιήσεις, ενημερώσεις ή δραστηριότητες παρασκηνίου που ενδεχομένως να σας διακόψουν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία για την επιτρεπόμενη διάρκεια. Μετά από την καθορισμένη διάρκεια, το προϊόν Norton απενεργοποιεί την Αθόρυβη λειτουργία. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία με μη αυτόματο τρόπο όποτε θέλετε. Το προϊόν Norton σάς ειδοποιεί επίσης, όταν απενεργοποιείται η Αθόρυβη λειτουργία. Οι δραστηριότητες που αναστέλλονται με την ενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας εκτελούνται ξανά αφού απενεργοποιηθεί.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v23920771_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017