Έλεγχος νέας έκδοσης του προϊόντος

Μπορείτε να αναβαθμίσετε το προϊόν στην τελευταία έκδοση, αν έχετε ενεργή συνδρομή. Αν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση από τη Symantec, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της νέας έκδοσης του προϊόντος. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε στο προϊόν Symantec να σας ενημερώνει κάθε φορά που διατίθεται μια νέα έκδοση του προϊόντος σας. Αυτό γίνεται ενεργοποιώντας την επιλογή Αυτόματη λήψη νέας έκδοσης στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχείρισης. Η τελευταία έκδοση του προϊόντος ενδέχεται να περιέχει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη προστασία από τις απειλές ασφαλείας.

Όταν ελέγχετε αν υπάρχει νέα έκδοση, αποστέλλονται στους διακομιστές της Symantec λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, όπως το όνομα και η έκδοσή του. Κατόπιν, οι διακομιστές ελέγχουν αν υπάρχει κάποια νέα έκδοση του συγκεκριμένου προϊόντος ή όχι.

Αν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση, μπορείτε να κάνετε λήψη και να την εγκαταστήσετε από την ιστοσελίδα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση, η ιστοσελίδα σας ενημερώνει σχετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εκτελέσετε το LiveUpdate για να λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις προγραμμάτων και ορισμών, ούτως ώστε να διατηρήσετε ενημερωμένη την υπάρχουσα έκδοση του προϊόντος.

Η διαδικασία αναβάθμισης ενδέχεται να μην λειτουργεί, αν το πρόγραμμα περιήγησης δεν είναι συμβατό για επικοινωνία με τους διακομιστές της Symantec. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης είναι τα εξής: Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Chrome 10.0 ή νεότερη έκδοση και Firefox 3.6 ή νεότερη έκδοση.

Το προϊόν πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και είναι απαραίτητη η σύνδεση στο Internet για να ελέγξετε και να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση του προϊόντος.

Για έλεγχο για νέα έκδοση του προϊόντος

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

  2. Στο αναπτυσσόμενο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος νέας έκδοσης.

    Στην τοποθεσία στο web εμφανίζεται αν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση ή όχι.

    Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε μια έγκυρη συνδρομή ή υπηρεσία.

  3. Αν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να πραγματοποιήσετε λήψη του νέου προϊόντος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920720_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 15/09/2015