Παρακολούθηση εργασιών στο παρασκήνιο της υπηρεσίας Norton

Το παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο σάς παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις εργασίες παρασκηνίου που εκτελεί το Norton και σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε και να παρακολουθείτε τις εργασίες παρασκηνίου. Το Norton εκτελεί τις περισσότερες από τις εργασίες παρασκηνίου, όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Η εκτέλεση των εργασιών παρασκηνίου όταν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας τον βοηθά να λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση όταν τον χρησιμοποιείτε. Μπορείτε ωστόσο να εκκινήσετε ή να διακόψετε μια εργασία με μη αυτόματο τρόπο οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε ακόμη να καθορίσετε τη διάρκεια του Χρονικού ορίου αδράνειας. Μετά το τέλος του Χρόνου αδράνειας, το Norton αναγνωρίζει τον υπολογιστή ως αδρανή και εκτελεί τις εργασίες παρασκηνίου.

Παρακολούθηση εργασιών στο παρασκήνιο

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διαχείρισης.

  3. Στη γραμμή Εργασίες στο παρασκήνιο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση.

  4. Στο παράθυρο Εργασίες στο παρασκήνιο, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των εργασιών παρασκηνίου.

  5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

    • Για να εκτελέσετε μια εργασία παρασκηνίου, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναπαραγωγής που εμφανίζεται πριν από το όνομα της εργασίας παρασκηνίου.

    • Για να τερματίσετε την εκτέλεση μιας εργασίας παρασκηνίου, κάντε κλικ στο εικονίδιο τερματισμού που εμφανίζεται πριν από το όνομα της εργασίας παρασκηνίου.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v23920685_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2018